Sign In Forgot Password

NEWSLETTER

YY wishes you Good Shabbos!
Voeschanan ~ Nachamu
🕯Candles: 5:27
🤦🏻‍♂Morning Shma: 9:43
🎇 Shabbos Ends: 6:26
_____
⚡9:30 Chassidus
📖 10:00 - Shacharis
🍷Shabbos Nachamu Kiddush
Generously Sponsored By:
Rafi Goodman & YY
5:40 - Halacha Shiur @mezz
_____
🗳 Vote Sunday for new YY committee!
🥃 Chof Av Farb (men), 🕣 Wed, 🏠 36 Otira

 

YY NEWSLETTER: https://bit.ly/2Ncky8V

Wed, 21 August 2019 20 Av 5779